DHBK

Thay đổi phòng thi môn "Công nghệ chế tạo máy" sáng 24/5/2024

22/05/2024 08:26

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến sinh viên các lớp tham gia thi môn "Công nghệ chế tạo máy" sáng 24/5/2024 đã thay đổi phòng thi F.106 và F107 như sau:

Chi tiết cụ thể :  TẠI ĐÂY