DHBK

Thông báo chuyển phòng thi F.106 và F107 các buổi chiều 24/5/2024 và sáng 25/5/2024

23/05/2024 08:06

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo chuyển phòng thi F.106 và F107 các buổi chiều 24/5/2024 và sáng 25/5/2024 chi tiết cụ thể :  TẠI ĐÂY