DHBK

Chuyển lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 18/12/2022 và Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm 2023

05/12/2022 16:43

1.  Kế hoạch tổ chức thi chuẩn đầu ra năm 2023 xem  TẠI ĐÂY

2.  Danh sách thí sinh đăng ký đợt thi tháng 12/2022 sang đợt thi tháng 01 năm 2023.   Danh sách đã nộp tiền TẠI ĐÂY

      Lưu ý: - Sinh viên đã đăng kí đợt thi ngày 18/12/2022 sẽ chuyển sang đợt thi tháng 1/2023 ngày thi  8 tháng 01 năm 2023 (sinh viên không phải đăng kí lại trên hệ thống)

                  - Nếu sinh viên đã đăng kí và nộp lệ phí  muốn huỷ đợt thi  dự thi xin gửi emai dut của cá nhân  về nvkhai@dut.udn.vn để huỷ và nhận lại lệ phí. thời gian từ ngày 06/12/2022 đến  15/12/2022

3 Lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 07&08/01/2023 (cho các sinh viên chưa đăng ký đợt thi ngày 18/12/2022)

     a. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên để đăng kí.

     b. Sinh viên đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ 07/12/2022 đến 15/12/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

     c. Lịch thi và phòng thi  xem trên trang:  http://dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance 

*Lưu ý: - Sinh viên không đăng kí trên trang thông tin SV, Sinh viên không có ảnh trên trang thông tin sinh viên sẽ không được dự thi;  ( Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật )

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn