DHBK

Lịch thi chính thức cuối kỳ 1 năm học 2022 - 2023, SV đăng kí thi ghép với Khóa 2022 (cho các trường hợp hoãn thi)

16/11/2022 07:54

Sinh viên xem lịch thi  TẠI ĐÂY     (chưa bao gồm ghép khóa 2022)

Đối với các lớp: "KT Lập trình" ; "Nhập môn ngành" : Thuộc khoa Công nghệ thông tin phụ trách sẽ thi ở phòng máy tầng 2 khu C (Từ C202-C204)

Sinh viên hoãn thi  từ các kỳ trước có môn thi phù hợp thì làm các việc sau

       - Đăng kí thi thi bổ sung từ ngày  21/11/2022  đến  25/11/2022 trên trang thông tin sinh viên;

      - Nộp đơn tại bàn số 5 khu hành chính một cửa từ ngày: 21/11/2022  đến  25/11/2022 (các ngày làm việc trong tuần).

       - Nhận danh sách thi từ ngày  28/11/2022 đến 02/12/2022 tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần)

       - Mọi thắc mắc xin báo về thầy Nguyễn Văn Khai : nvkhai@dut.udn.vn hoặc điện thoại: 0905168760