DHBK

Đăng kí thi tiếng Anh đinh kì đợt thi ngày 27/11/2022

09/11/2022 10:42

Thực hiện Kế hoạch số 3378/KH-ĐHBK, ngày 30/8/2022 của Trưởng Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN. Về việc "Kế  hoạch thi tiếng Anh nội bộ năm học 2022-2023; Toàn bộ công văn  TẠI ĐÂY ;  Quy định tiếng Anh đối với các lớp CHẤT LƯỢNG CAO ĐẠI TRÀ

         Nay Phòng KT&ĐBCLGD thông báo đến các em kế hoạch đăng ký và nộp lệ phí cho đợt thi ngày 27/11/2022 như sau:

  •     Đăng ký trên trang thông tin sinh viên Từ ngày 10/11/2022 đến 16 giờ ngày 18/11/2022. 
  •      Nộp lệ phí trực tiếp tại phòng Kế hoạch tài chính:  14/11/2022 đến 16 giờ ngày 18/11/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

  •     Sinh viên đã nộp lệ phí đợt thi ngày 18/9/2022, 30/10/2022  không phải đăng kí và nộp lệ phí danh sách thi sẽ chuyển sang đợt thi ngày 27/11/2022  (nếu xin hoãn thi liên hệ bên dưới thông báo).Danh sách  TẠI ĐÂY

  •     Sinh viên không có thẻ sinh viên phải làm thẻ sinh viên  ngay (nếu không sẽ không được dự thi).

  •     Sau khi kết thúc thu lệ phí danh sách các em đã đăng ký và đã đóng lệ phí  Tại đây.

  •     Lưu ý: Sinh viên không đăng ký dự thi trên trang thông tin sinh viên mà nộp lệ phí sẽ không được dự thi.

  •     Mọi thắc mắc xin báo về thầy: Nguyễn Văn Khai: nvkhai@dut.udn.vn hoặc liên hệ qua số điện thoại: 0905168760.