DHBK

Kết quả thi tiếng Anh đầu khóa 2022

19/10/2022 11:06

1. Sinh viên xem kết quả TẠI_ĐÂY

2. Phúc khảo: Sinh viên có nguyễn vọng phúc khảo điểm  emai dut (họp thư do trường cấp)  Gửi đến emai: nvkhai@dut.udn.vn ;  thời gian từ 19/10/2022 đến 16h ngày 21/10/2022.  Theo cú pháp: Tiêu đề: "Phúc khảo anh văn đầu khoá 2022"; Nội dung: Số báo danh ; Họ và tên SV; Ngày tháng năm sinh ;

3. Danh sách sinh viên đã đăng ký phúc khảo xem: TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc xin báo về Thầy: Nguyễn Văn Khai ; SĐT: 0905168760 ;