DHBK

Khảo sát nhu cầu thi Anh văn đầu ra cho học viên cao học khóa K43 trở về trước

10/10/2022 10:36

Nhà trường dự kiến phối hợp với Trường ĐHNN-ĐHĐN tổ chức thi anh văn đầu ra cho các học viên cao học từ khóa 43 trở về trước. Thời gian dự kiến: Đầu tháng 11/2022. Để tổ chức tốt cho kỳ thi, xin Quý Anh Chị đăng ký thông tin nhu cầu theo đường link sau:

https://docs.google.com/forms/d/1sLA_13hnVbFgthNWBrvtUUieHyqKND8E35weba5ce20/edit

Phòng Đào tạo