DHBK

Hướng dẫn đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 THPTQG vào Trường ĐH Bách khoa

06/10/2022 15:30

1. Vùng tuyển, đối tượng và chính sách ưu tiên

- Vùng tuyển: tuyển sinh trong cả nước;

- Đối tượng: thí sinh đã tham dự kỳ thi THPT năm 2022;

- Chính sách ưu tiên: theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

2. Nguyên tắc đăng ký và xét tuyển

- Thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng;

- Thí sinh sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất;

- Đối với từng ngành, các thí sinh được xét tuyển bình đẳng theo điểm xét tuyển, không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký;

- Đối với mỗi thí sinh: việc xét tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên của các nguyện vọng; mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển tối đa vào 01 nguyện vọng;

3. Lệ phí đăng ký xét tuyển

- Lệ phí đăng ký xét tuyển: 25.000 đ/nguyện vọng.

>> Link đăng ký tại đây.