DHBK

Kết quả thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 11.09.2022

05/10/2022 09:20

Sinh viên xem kết quả  TẠI ĐÂY

Sinh viên phúc khảo kết quả 26/09/2022 đến 04/10/2022 , Thông báo xem TẠI ĐÂY