DHBK

Đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 06/11/2022

10/10/2022 21:27

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo có các em lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 06/11/2022

     1. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên để đăng kí.

     2. Sinh viên đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ 18/10/2022 đến 26/10/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

     3. Danh sách sinh viên đã đóng lệ phí dự thi (sau 1 ngày kết thúc đợt đăng ký)  TẠI ĐÂY

     4. Lịch thi và phòng thi  xem trên trang:  http://dut.udn.vn/Quantri/Tin_tuc 

Lưu ý: - Sinh viên không đăng kí trên trang thông tin SV, Sinh viên không có ảnh trên trang thông tin sinh viên sẽ không được dự thi;  ( Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật )

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn