DHBK

Danh sách kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào Khóa tuyển sinh 2022

21/09/2022 10:34

1.Danh sách Sinh viên được miễn thi phân loại (tiếp tục cập nhật) : Xem Tại đây 

2. Danh sách xếp phòng thi, ca thi : TẠI ĐÂY

3. Thông báo về "kiểm tra phân loại tiếng Anh đầu vào Khóa tuyển sinh 2022"