DHBK

Lịch thi chính thức cuối học kỳ 1/2022-2023 và Lịch đăng ký thi bổ sung (trừ khóa 2022)Hot

01/11/2022 08:41

Sinh viên xem lịch thi TẠI ĐÂY     (chưa bao gồm ghép khóa 2022)

Sinh viên hoãn thi  từ các kỳ trước có môn thi phù hợp thì làm các việc sau

       - Đăng kí thi thi bổ sung từ ngày  07/11/2022  đến  11/11/2022 trên trang thông tin sinh viên;

      - Nộp đơn tại bàn số 5 khu hành chính một cửa từ ngày: 07/11/2022  đến  11/11/2022 (các ngày làm việc trong tuần).

       - Nhận danh sách thi từ ngày  15/11/2022 đến 18/11/2022 tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần)

       - Mọi thắc mắc xin báo về thầy Nguyễn Văn Khai : nvkhai@dut.udn.vn hoặc điện thoại: 0905168760