DHBK

Lịch thi chính thức cuối học kỳ 1/2022-2023 và Lịch đăng ký thi bổ sung (trừ khóa 2022)

01/11/2022 08:41

Sinh viên xem lịch thi TẠI ĐÂY     (chưa bao gồm ghép khóa 2022)  Phòng thi chi tiết các lớp thi ở phòng máy tính của Khoa Công nghệ thông tin TẠI ĐÂY

Sinh viên hoãn thi  từ các kỳ trước có môn thi phù hợp thì làm các việc sau

       - Đăng kí thi thi bổ sung từ ngày  07/11/2022  đến  11/11/2022 trên trang thông tin sinh viên;

      - Nộp đơn tại bàn số 5 khu hành chính một cửa từ ngày: 07/11/2022  đến  11/11/2022 (các ngày làm việc trong tuần).

       - Nhận danh sách thi từ ngày  15/11/2022 đến 18/11/2022 tại bàn số 5 khu hành chính một cửa (các ngày làm việc trong tuần)

       - Mọi thắc mắc xin báo về thầy Nguyễn Văn Khai : nvkhai@dut.udn.vn hoặc điện thoại: 0905168760