DHBK

Đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 18/12/2022

15/11/2022 07:56

- Phòng KT&ĐBCLGD Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 1736/ĐHNN-KT&ĐBCLGD ngày 14/11/2022 Về việc thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi tháng 12/2022  nội dung công văn TẠI ĐÂY

- Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo có các em lịch đăng kí thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 18/12/2022

     1. Sinh viên vào trang thông tin sinh viên để đăng kí.

     2. Sinh viên đóng lệ phí tại phòng kế hoạch tài chính từ 18/11/2022 đến 28/11/2022 (các ngày làm việc trong tuần)

     3. Danh sách sinh viên đã đóng lệ phí dự thi (sau 1 ngày kết thúc đợt đăng ký)  TẠI ĐÂY

     4. Lịch thi và phòng thi  xem trên trang:  http://dut.udn.vn/Quantri/Tin_tuc 

Lưu ý: - Sinh viên không đăng kí trên trang thông tin SV, Sinh viên không có ảnh trên trang thông tin sinh viên sẽ không được dự thi;  ( Nếu thiếu Ảnh gửi file ảnh thẻ kèm ảnh chụp CMND/thẻ Căn cước về email TheSV2021@dut.udn.vn, Phòng Đào tạo sẽ cập nhật )

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn