DHBK

Danh sách thi tiếng Anh định kỳ đợt thi ngày 27/11/2022

21/11/2022 13:52

Sinh viên xem danh sách thi TẠI ĐÂY.

Lưu ý:

      - Địa điểm thi  Tại Khu H, Trường Đại học Bách Khoa, Thời gian: Sáng chủ nhật 27/11/2022,  từ 6h45 đến 09h30 (Chi tiết trong danh sách phòng thi)

     - Thí sinh có mặt tại Phòng thi đúng với giờ đã quy định.

     - Thí sinh xuất trình thẻ sinh viên , Lưu ý: Không có thẻ sinh viên thí sinh sẽ không được dự thi   - Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi giấy tờ tùy thân, bút chì (2B. 6B..), tẩy để làm bài thi trắc nghiệm;

     - Thí sinh không được sử dụng bút chì, bút đỏ, bút xóa hoặc nhiều màu mực trong bài thi Viết.

     - Thí sinh không được mang điện thoại, các phương tiện thu phát, tài liệu ...vào khu vực thi.

Nếu có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ qua số: 0905168760 ; hoặc email: nvkhai@dut.udn.vn;