DHBK

Công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Hồ Đức Tâm Linh

04/11/2022 16:32

Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng công bố thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh như sau:

- Họ và tên NCS: Hồ Đức Tâm Linh

- Tên luận án: Xử lý tín hiệu ghép kênh phân chia theo mode dựa trên các mạch tích hợp quang tử.

- Mã số: 9520208

- Ngày bảo vệ: 24/12/2022

Toàn bộ nội dung và tóm tắt luận án tải về tại đây.