DHBK

Thông báo đăng ký thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu vào tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2022

01/11/2022 14:51

Nhà trường dự kiến phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức  kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào dùng trong tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2022.

Thời gian dự kiến: 26/11/2022.

Chi tiết thông báo, hình thức đăng ký dự thi xem tại đây