DHBK

Thông báo về việc tổ chức thi anh văn đầu ra cho các học viên cao học từ khóa 43 trở về trước.

10/10/2022 10:38

Nhà trường dự kiến phối hợp với Trường Đại học Ngoại Ngữ - Đại học Đà Nẵng tổ chức thi anh văn đầu ra cho các học viên cao học từ khóa 43 trở về trước.

Thời gian dự kiến: Đầu tháng 11/2022.

Để tổ chức tốt cho kỳ thi, xin Quý Anh Chị đăng ký thông tin nhu cầu theo đường link sau:

LINK ĐĂNG KÝ THÔNG TIN NHU CẦU THI ANH VĂN ĐẦU RA