DHBK

Thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá học phần phần ngoại ngữ đối với học viên cao học ĐHĐN

01/11/2022 14:52

Thông báo tổ chức kỳ thi đánh giá học phần phần ngoại ngữ đối với học viên cao học của ĐHĐN từ khóa 43 trở về trước đợt 2 năm 2022.

Thời gian thi dự kiến: 27/11/2022 . Chi tiết đăng ký dự thi xem tại đây