DHBK

Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ”

24/10/2022 10:09

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm và tìm ra giải pháp để thúc đẩy hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp thúc đẩy hoạt động khoa học và công nghệ” với kế hoạch như sau:

1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: 08h00, thứ Sáu ngày 28/10/2022;

- Địa điểm: Hội trường ĐHĐN, 41 Lê Duẩn, Đà Nẵng

 2. Các tham luận:

- Tham luận 1: Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ với địa phương, diễn giả: PGS.TS. Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Sư phạm – Đại học Đà Nẵng;

- Tham luận 2: Thúc đẩy hợp tác khoa học công nghệ với đối tác quốc tế, diễn giả: PGS.TS. Võ Trung Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật – Đại học Đà Nẵng;

- Tham luận 3: Xu hướng và các công cụ hỗ trợ nghiên cứu và xuất bản quốc tế, diễn giả: Bà Nguyễn Thùy Linh, Giám đốc kinh doanh Khối Đại học & Cao đẳng - Văn phòng iGroup Việt Nam;

- Tham luận 4: Hệ sinh thái Turnitin hỗ trợ đào tạo, nghiên cứu và xuất bản, diễn giả: Bà Nguyễn Thu Thuỷ, Quản lý sản phẩm Turnitin - Văn phòng iGroup Việt Nam, iGroup Việt Nam.

ĐHĐN kính mời các nhóm nghiên cứu, cán bộ, giảng viên có quan tâm tham gia Hội thảo.

* Hạn cuối đăng kí: 17h00 ngày 25/10/2022.

Link đăng ký tham gia Hội thảo: https://forms.gle/HfAAmFkfrVZxXGS57