DHBK

Thông báo thi anh văn  TOEIC ghép với khoá 2021Hot

22/06/2022 08:02

Thông báo thi anh văn  TOEIC ghép với khoá 2021

Đối tượng đăng ký dự thi:  Sinh viên các khóa chưa đạt chứng chỉ TOEIC (cuối khoá học năm thứ nhất)

Thời gian đăng ký và nộp lệ phí: Tại phòng Kế hoạch tài chính: từ  01/7/2022 đến - 08/7/2022

Lệ phí: 70.000 đồng/ 1 sv

Thời gian thi: Chủ nhật  ngày 7/8/2022

Phòng thi: sẽ thông báo trên trang: http://dut.udn.vn/Phong/QualityAssurance