DHBK

Lịch thi bổ sung môn Anh văn A2.2 Lớp xx91 (tăng cường)

17/06/2022 10:48

Phòng KT&ĐBCLGD thông báo lịch thi môn Anh văn A2.2 Cho mã lớp 41303112120xx91

Thời gian từ 7h00 ngày 26/06/2022

Phòng thi: F401; và F402