DHBK

Danh sách sinh viên đã đăng ký thi đợt thi tiếng Anh định kỳ ngày 19/06/2022

08/06/2022 23:20

Danh sách TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sinh viên chuẩn bị thẻ sinh viên để vào phòng thi

Mọi thắc mắc xin báo về thầy : Nguyễn Văn Khai ; SĐT: 0905168760 ; Email: nvkhai@dut.udn.vn