DHBK

Thi năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc ĐHĐN đợt ngày 04/06/2022

31/05/2022 22:09

Phòng KT&ĐBCLGD kính gửi Quý Thầy/Cô Công văn số 771/TB-ĐHNN ngày 31/5/2022 Thông báo về việc tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các cơ sở đào tạo thuộc Đại học Đà Nẵng, đợt thi ngày 04/6/2022. Công văn  TẠI ĐÂY

Ngày thi: 04/06/2022     Danh sách thi TẠI ĐÂY

Địa điểm thi: Trường ĐHNN - ĐHĐN (131 Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng)

Thời gian tập huấn: Sáng 02/06/2022 Trực tuyến qua Zoom (chi tiết có trong công văn)