DHBK

Đăng ký thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 16-17/07/2022

09/06/2022 18:19

Công văn số 825/TB-ĐHNN về việc thay đổi thời gian tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên các CSĐT thuộc ĐHĐN đợt thi tháng 7/2022.

Toàn bộ công văn TẠI ĐÂY.

* Các em sinh viên không tham thi tiếng Anh đầu ra ngày 04/06/2022 sẽ được rút lại lệ phí tại phòng Kế hoạch tài chính