DHBK

Thông tin tuyển dụng của Công ty TNHH MTV Hoa Sen Nghệ An

24/12/2021 16:39

Theo dõi Trang thông tin tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Bách khoa tại: https://www.facebook.com/SSERC.DUT

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN