DHBK

Công ty Truyền tải Điện 4 tuyển dụng Kỹ sư Điện, vị trí Quản lý vận hành trạm biến áp 220 - 500kV

21/12/2021 13:30

Theo dõi Trang thông tin tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Bách khoa tại: https://www.facebook.com/SSERC.DUT

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN