DHBK

Thông báo tuyển dụng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng HATACO Tây Trà

17/12/2021 00:10

Theo dõi Trang thông tin tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Bách khoa tại: https://www.facebook.com/SSERC.DUT


Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN