DHBK

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả tuyển dụng nhiều vị trí kỹ sư

15/12/2021 23:20

Theo dõi Trang thông tin tuyển dụng và hỗ trợ sinh viên của Trường Đại học Bách khoa tại: https://www.facebook.com/SSERC.DUT


Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN