DHBK

Khảo sát thông tin nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên Trường ĐHBK

08/12/2021 15:44

🎯Nhằm nắm bắt nhu cầu tìm kiếm việc làm của SV Trường Đại học Bách khoa từ đó kết nối, thông tin đến SV nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp thực hiện khảo sát thông tin về nhu cầu tìm kiếm việc làm của sinh viên.

👉Các bạn sinh viên sắp ra trường hoặc vừa tốt nghiệp có nhu cầu được giới thiệu, kết nối những cơ hội việc làm phù hợp, xin vui lòng hoàn thành khảo sát tại link: https://forms.gle/zBrBvtxiaMMrPYke8

📌 Các thông tin cá nhân của SV sẽ được bảo mật, Nhà trường chỉ sử dụng các thông tin này với mục đích: liên lạc và gửi email đến SV khi có thông báo tuyển dụng phù hợp.

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp