DHBK

Kết quả xét chọn các đề tài vào Vòng chung kết Cuộc thi SV NCKH TP ĐN năm 2021

27/10/2021 10:30
Với sự tham gia 150 đề tài từ 09 Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố. Kết quả đã lựa chọn 30 đề tài vào Vòng chung kết cuộc thi, trong đó Trường Đại học Bách Khoa- ĐHĐN được chọn 9/30 đề tài.
 
Trường Đại học Bách Khoa - ĐHĐN xin chúc mừng các đề tài đã được xét chọn vào vòng Chung kết cuộc thi SV NCKH Thành phố Đà Nẵng năm 2021 (có danh sách đính kèm). 
 
Phòng KHCN&HTQT, Trường đại học Bách Khoa gửi thông báo đến các nhóm Theo thông báo số 96/TB-SKHCN và Quyết định số 342/QĐ-SKHCN của Sở Khoa học Công nghệ Thành phố Đà Nẵng. Kính đề nghị các nhóm hoàn thiện đề tài, thực hiện báo cáo (theo mẫu tại Phụ lục 1) và gửi bản điện tử về email Phòng KHCN&HTQT:  khcnhtqt.dhbk@dut.udn.vn, bản cứng (2 bộ) về Phòng S02.03 tòa nhà SmartBuilding trước 16h ngày 22 tháng 11 năm 2021. Phòng KHCN&HTQT sẽ trình ký đóng dấu và gửi đến Sở KHCN trước ngày 25/11/2021.
 
Đối với các đề tài dự thi có mô hình, sản phẩm có thể trưng bày tại buổi họp Hội đồng chung kết Cuộc thi, đề nghị các đội thi chuẩn bị mô hình, sản phẩm, video sản phẩm và mang tới trình diễn trước Hội đồng giám khảo để bảo vệ trước Hội đồng.
 
Sau khi các nhóm đã gửi đầy đủ báo cáo hoàn chỉnh (bản điện tử, bản cứng và video sản phẩm) về Phòng thì tiếp tục thực hiện Đơn hỗ trợ KP (theo mẫu tại Phụ lục 2).
Công văn và các biểu mẫu vui lòng tải tại đây
Mọi thông tin chi tiết liên hệ : Nguyễn Thành Công, Phòng KHCN&HTQT, 0905098848