DHBK

TS. Phạm Công Thắng thuộc Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN được chấp nhận đơn đăng ký sáng chế của cục Sở hữu Trí tuệ

24/09/2021 11:05

TS. Phạm Công Thắng với sáng chế: Phương pháp loại bỏ nhiễu Poisson trên hình ảnh y tế đã được cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký Sáng chế