DHBK

Thông báo học bổng Honda năm 2021

22/09/2021 20:54

Phòng KHCN&HTQT kính gửi đến các em Sinh viên thông báo về Học bổng Honda dành cho Sinh viên năm 2021.

Đối tượng, điều kiện ứng tuyển:

a) Là sinh viên 02 năm cuối hoặc mới tốt nghiệp năm 2021 (gọi chung là sinh viên), dưới 25 tuổi và có điểm rèn luyện từ khá trở lên của năm học 2020-2021.

b) Thành tích học tập, nghiên cứu khoa học: Đạt 01 trong 03 điều kiện sau:

- Có điểm trung bình các năm học từ 7.5 (theo thang điểm 10) trở lên hoặc điểm trung bình tích lũy từ 2.8 (theo thang điểm 4) trở lên;

- Đạt giải nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp trường;

- Đạt giải trong Kỳ thi quốc gia Olympic các môn học trong thời gian học đại học. Trong trường hợp các sinh viên có thành tích ngang nhau, sẽ ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

 

Công văn thông báo chi tiết về học bổng và Biểu mẫu đăng ký vui lòng xem tại đây

Mọi thắc mắc có thể liên hệ Thầy Tạ Minh Bảo, Phòng KHCN&HTQT theo email tmbao@dut.udn.vn. Số đt: 0922 999 522.