DHBK

Thông báo về Hội thảo "Phát triển một mô hình đào tạo luân phiên (dual education) phù hợp với bối cảnh đại học châu Á - Thái Bình Dương"

21/08/2021 10:58

Phòng KHCN&HTQT thông báo đến các đơn vị về Hội thảo "Phát triển một mô hình đào tạo luân phiên (dual education) phù hợp với bối cảnh đại học châu Á - Thái Bình Dương" do Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF) và Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (UEH) đồng tổ chức. Hội thảo sẽ thảo luận 3 chủ đề sau:

1. Khả năng điều chỉnh chương trình đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường lao động.

2. Mô hình đào tạo luân phiên và khuôn khổ pháp lý: Cơ hội, thách thức và kinh nghiệm thực tiễn.

3. Hợp tác khu vưc và quốc tế trong phát triển mô hình đào tạo luân phiên: Chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp tư nhân.

Thông tin về Hội thảo:

  • Hình thức: Trực tuyến qua Zoom (BTC sẽ gửi link qua email đăng ký)
  • Thời gian: 8h00 - 12h15 ngày 31/08/2021
  • Đăng ký tại: https://forms.office.com/r/iariTUcm4a (Hạn chót đăng ký: 27/08/2021)
  • Tài liệu hội thảo sẽ được cung cấp tại: https://bit.ly/2W67SXl

Phòng KHCN&HTQT kính đề nghị quý đơn vị chuyển tiếp thông tin Hội thảo đến cán bộ viên chức có quan tâm để đăng ký tham gia.