DHBK

Thêm 2 tác giả thuộc Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN được chấp nhận đơn đăng ký giải pháp hữu ích của cục Sở hữu Trí tuệ

22/09/2021 20:33

TS. Phan Trần Đăng Khoa với giải pháp hữu ích: Robot diệt cỏ tự động và TS. Huỳnh Việt Thắng với giải pháp hữu ích: Quy trình thực hiện mạng nơron nhân tạo trên vi điều khiển đã được cục Sở hữu Trí tuệ chấp nhận đơn đăng ký Giải pháp Hữu ích