DHBK

Hội thảo: Hiện trạng môi trường và xác định chủng loại cây trồng tại khu vực xử lý rác ở thành phố Đà Nẵng

23/10/2021 16:00

Vào lúc 14h00 ngày 22/10/2021, tại Phòng Hội thảo S02.01 trên hệ thống MSTeam – Webinar, Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo “Hiện trạng môi trường và xác định chủng loại cây trồng tại khu vực xử lý rác ở thành phố Đà Nẵng” với 03 báo cáo:

1. “Hiện trạng môi trường tại khu vực bãi rác thành phố Đà Nẵng” – do Thạc sĩ Hoàng Ngọc Ân trình bày;

2. “Tuyển chọn các loài cây phù hợp, có khả năng làm giảm ô nhiễm tại khu vực bãi rác của thành phố Đà Nẵng” – do PGS.TS. Phạm Thị Kim Thoa tham luận;

3. “Thiết kế mô hình trồng (kể cả khu vực vành đai cây xanh cách ly)”– NCS.ThS. Mai Thị Thuỳ Dương báo cáo.

Buổi hội thảo đã diễn ra thành công, tốt đẹp với sự tham gia, góp ý, thảo luận của hơn 80 nhà quản lý, chuyên gia, cán bộ nghiên cứu, giảng dạy, các nhóm nghiên cứu đến từ các Cơ quan quản lý, các Viện nghiên cứu, các Trường Đại học trong lĩnh vực môi trường trên địa bàn thành phố và trong nước, nhằm nâng cao hiệu quả giảm thiểu ô nhiễm môi trường theo hướng tiếp cận sinh thái tại khu vực xử lý rác tại thành phố Đà Nẵng.

Các khách mời tham gia Hội thảo

Các đại biểu tham gia Hội thảo

Báo cáo tham luận tại Hội thảo

Báo cáo tham luận tại Hội thảo