DHBK

Thêm 01 giảng viên của Trường Đại học Bách khoa-ĐHĐN đã được cục SHTT cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp

08/10/2021 11:26

Chúc mừng ThS. Phạm Đình Long – Giảng viên Khoa Môi trường vừa được cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp số 33513: “Thiết bị thu mẫu không khí” – theo Quyết định số 15261w/QĐ-SHTT, ngày 29/9/2021.