DHBK

Danh mục đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2018

13/05/2020 16:28

TT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN/ NHÓM SV THỰC HIỆN

LỚP

GVHD

1

Đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi thảm phủ đến dòng chảy lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn

Lê Chí Hiếu

13X2

ThS. Nguyễn Quang Bình

TS. Võ Ngọc Dương

2

Ứng dụng mô hình IFAS mô phỏng lũ cho hồ Tả Trạch

1. Phạm Công Thành

2. Nguyễn Quang Ngân

3. Nguyễn Viết Quang Tuấn

13X2

TS. Nguyễn Chí Công

3

Khai thác dữ liệu vệ tinh JASON đánh giá diễn biến mực nước biển dọc theo bờ biển Việt Nam

Nguyễn Hữu Thông

15X2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

4

Lập bản đồ phân vùng đánh giá rủi ro thiên tai do hạn hán thành phố Đà Nẵng

1. Nguyễn Duy Hiền

2. Nguyễn Thị Hồng Sen

3. Nguyễn Thị Hằng Ni

4. Trương Vũ Bình

13X2

13THXD1

13THXD2

TS. Tô Thúy Nga

TS.  Lê Hùng

5

Đánh giá quá trình vận chuyển bùn cát và lan truyền chất trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn

1. Huỳnh Thị Diễm

2. Nguyễn Thu Trang

13X2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

6

Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến lượng mưa và dòng chảy của Việt Nam

1. Nguyễn Thị Tường Vân

2. Huỳnh Thị Bích Trâm

13THXD2

14THXD

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

7

Nghiên cứu xác định khả năng thoát lũ sông Yên khi ảnh hưởng công trình cầu trên sông

1. Đinh Vũ Thảo Nhi

2. Lê Hoàng Vũ

3. Trần Hoàng Vỹ

4. Văn Tuấn Vũ

5. Nguyễn Đức Thịnh

13X2

13THXD1

14X2

TS. Lê Hùng

TS. Tô Thúy Nga

8

Đánh giá mối tương quan giữa lượng mưa dự báo từ trang web Ventusky và thực đo cho khu vực Quảng Nam và Đà Nẵng

1. Nguyễn Chí Linh

2. Phan Hữu Nhân

3. Nguyễn Thị Quỳnh Như

4. Hoàng Thanh Phi

14THXD

14X2

ThS. Nguyễn Quang Bình

TS. Võ Ngọc Dương

9

Tính toán thủy lực hạn chế nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A Lưới

1. Trương Vũ Bình

2. Trần Hoàng Vỹ

3. Nguyễn Xuân Thuận

4. Văn Tuấn Vũ

13THXD1

TS. Tô Thúy Nga

Hữu Tiến

10

Ứng dụng dữ liệu mây vệ tinh GSMaP-NRT trong mô phỏng và điều tiết lũ cho hồ Định Bình

1. Phạm Công Thành

2. Nguyễn Quang Ngân

3. Nguyễn Viết Quang Tuấn

13X2

TS. Nguyễn Chí Công

11

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng khả năng thoát lũ khi xét đến đường cao tốc Quảng Ngãi – Đà Nẵng

1. Văn Tuấn Vũ

2. Lê Hoàng Vũ

3. Đinh Vũ Thảo Nhi,

4. Nguyễn Thị Linh

5. Nguyễn Thành Phát

13X2

13THXD1

15THXD

TS. Lê Hùng

TS. Tô Thúy Nga

12

Xây dựng mô hình dự báo dòng chảy kiệt 10 ngày trên lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn

1. Nguyễn Thị Hằng Ni

2. Nguyễn Thị Hồng Sen

3. Nguyễn Duy Hiền

4. Lê Văn Tuấn

13THXD2

13THXD1

13X2

TS. Tô Thúy Nga

TS. Lê Hùng

13

Đánh giá thay đổi đường bờ vùng biển tỉnh Quảng Ngãi bằng ảnh Landsat

Thái Thị Thanh Thu

13THXD1

ThS. Nguyễn Quang Bình

TS. Võ Ngọc Dương

14

Ứng dụng công cụ GIS tối ưu hóa số lượng và vị trí lắp đặt trạm đo mưa. Áp dụng cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

Biện Văn Thành

13X2

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình

15

Xây dựng phần mềm tính toán độ võng của dầm

1. Nguyễn Chí Linh

2. Hoàng Thanh Phi

14THXD

TS. Nguyễn Công Luyến

16

Áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt cho vùng trồng rau sạch tại Thôn Túy Loan, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng

1. Lê Chí Hiếu

2. Trương Trọng Nhân

3. Trần Thanh Nhân Đức

4. Nguyễn Hữu Thông

13X2

13D3

15X2

15X2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Võ Như Tùng

17

Tối ưu khối đổ trong bê tông khối lớn áp dụng cho trụ pin tràn xả lũ công trình hồ chứa tân Mỹ

Nguyễn Quang Huy

13X2

TS. Nguyễn Văn Hướng

Dương Minh Quang

Nguyễn Văn Chín

18

Xây dựng chương trình đánh giá khả năng xói hạt mịn dựa vào tiêu chuẩn cỡ hạt

1. Hoàng Thế Tài

2. Lê Trần Văn Viễn Đông

3. Nguyễn Tiến Khánh

14THXD

TS. Lê Văn Thảo

19

Xây dựng chương trình tự động tính toán cốt thép cho cấu kiện chịu nén

Nguyễn Bảo Quốc

13THXD1

TS. Nguyễn Công Luyến

20

Ứng dụng mô hình MIKE 21 đánh giá thay đổi hình thái vịnh Đà Nẵng

1. Trần Văn Thịnh

2. Nguyễn Thị Tình

13X2

ThS. Nguyễn Quang Bình

TS. Võ Ngọc Dương

21

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng và tính toán ứng suất trước

Bùi Ngọc Thể

13THXD1

TS. Võ Ngọc Dương

22

So sánh kết cấu sàn bê tông bóng và sàn bê tông cốt thép thường trong thiết kế nhà dân dụng và công nghiệp

Lê Trung Ái

13THXD

TS. Võ Ngọc Dương

23

Xây dựng thí nghiệm xác định nhiệt độ trong khối đổ và hiệu quả của tro bay đối với sự phát triển nhiệt độ của bê tông khối lớn

1. Phạm Tấn Anh

2. Võ Đình Kiệt

13THXD

TS. Nguyễn Văn Hướng

Phạm Lý Triều

Nguyễn Văn Chín

Dương Minh Quang

24

Thiết kế thiết bị đo khả năng gây nứt của bê tông sớm tuổi

1. Lại Trung Huy

2. Nguyễn Văn Tuấn

13THXD

TS. Nguyễn Văn Hướng

Phạm Lý Triều

Phương Tuấn Minh

25

Xây dựng WEBGIS đánh giá thiệt hại do lũ cho tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng

1. Hoàng Nhất Linh

2. Nguyễn Bảo Quốc

3. Nguyễn Thị Trà Mi

4. Nguyễn Chánh Tín

5. Trần Lê Viết Đạt

13THXD1

TS. Võ Ngọc Dương

ThS. Nguyễn Quang Bình