DHBK

Học bổng

18/12/2019 18:02

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG DU HỌC

STT

THÔNG TIN HỌC BỔNG

SỐ LƯỢNG SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN

GHI CHÚ

1

 

 

 

Học bổng đi học SĐH của CP Việt Nam

06

Nguyễn Thanh Hải 03X2 học tại Pháp

Võ Ngọc Dương 03X2 học tại Pháp

Nguyễn Thanh Hảo 00X2 học tại Pháp

Vũ Huy Công 01X2 học tại Hàn Quốc

Nguyễn Trường Huy 04X2 học tại Canada

Đoàn Thụy Kim Phương học tại Pháp

2

 

 

Học bổng đi học SĐH CP Úc

03

Phạm Thành Hưng 02X2

Võ Nguyễn Đức Phước 06X2

Nguyễn Công Luyến 07XDDD

Nguyễn Hoàng Lâm 05X2

3

Học bổng UB Châu Âu, sau đại học

01

Trần Thanh Nhân Đức 15X2

4

Học bổng ADS, CP Úc, sau đại học

01

Trần Quảng Linh 09X2

5

Học bổng toàn phần, Đài Loan, sau đại học

01

Nguyễn Văn Cường 12X2

6

Học bổng Trường ĐH Sejong, Hàn Quốc, sau đại học

01

Lê Chí Hiếu

7

Học bổng CP Hàn Quốc

01

Nguyễn Công Hạnh 12THXD

8

Học bổng CP Hàn Quốc

01

Nguyễn Công Hạnh 12THXD

9

Học bổng học Thạc sỹ tại Pháp và học bổng Tiến sĩ tại Canada

01

Nguyễn Quốc Khánh 09X2

10

Học bổng của CP Nhật Bản

01

Nguyễn Văn Hoàng 05X2

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC NHẬN HỌC BỔNG CÁC CÔNG TY, TẬP ĐOÀN VÀ TRƯỜNG ĐẠI HỌC

1

Học bổng SV có thành tích học tập tốt “EVN-Thắp sáng niềm tin”

01

Nguyễn Thành Trung 16THXD

2

Học bổng Công ty CP JESCO ASIA, Nhật Bản

02

Nguyễn Thành Trung 16THXD

Nguyễn Thị Viết Liên 19THXD

3

Công ty Đặng Kình

01-02

SV có thành tích học tập tốt

4

Trung tâm Nghiên cứu tài nguyên nước-Trường ĐHBK

02-04

SV có hoàn cảnh khó khăn

5

Trung tâm ngoại ngữ DUTI

01-02

 Xem danh sách tại DUTI

6

Công ty TNHH Song Phú

10

SV có thành tích học tập tốt

7

Công ty TNHH Thiên Bình Nguyên

10

CB Đoàn xuất sắc

8

Trung tâm KHCN và tư vấn đầu tư-Trường ĐHBK

05

Hỗ trợ học lấy chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ

9

Học bổng khuyến khích học tập HKI/2018-2019- Trường ĐHBK

43

 Theo Quyết định của Trường ĐHBK - ĐHĐN

10

Học bổng khuyến khích học tập HKII/2018-2019- Trường ĐHBK

78

 Theo Quyết định của Trường ĐHBK - ĐHĐN