DHBK

Liên hệ

12/02/2019 04:18

 

Khoa Xây dựng Công trình thủy

Phòng A321 – tầng 3 khu A – Trường Đại học Bách Khoa

Địa chỉ: 54 Nguyễn Lương Bằng, Phường Hòa Khánh Bắc, Quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.

Điện thoại: (0236)3 841 296

Fax: (0236)3 842 771 - Email: k.xdctt@dut.udn.vn

Thư ký: Hồ Anh Dung

Số điện thoại: 0932 44 27 66

Email: hadung@dut.udn.vn

Giáo vụ khoa: TS. Nguyễn Ngọc Hậu

Số điện thoại: 0967.117.391

Email: nnhau@dut.udn.vn

 


CÁC THÔNG TIN KHÁC