DHBK

Các phần mềm phổ biến trong xây dựng

18/12/2019 18:05

Link tải về các phần mềm thông dụng dành cho sinh viên Khoa Xây dựng Công trình thủy:
1. AutoCAD

2. ArcGIS Desktop

3. Visual Studio

4. DP Survey

5. Microsoft Teams

6. MIKE

7. HEC

8. Plaxis

9. Revit

10. Telemac

Các công cụ được phát triển và ứng dụng bởi Giảng viên/Sinh viên trong Khoa:
updating...

Lưu ý: Hầu hết các phần mềm trên là thương mại và đều có tính năng dùng thử cho mục đích giáo dục. Chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm mặt pháp lý nào về việc sử dụng phần mềm của bạn.