DHBK

Lịch sử phát triển

10/02/2019 03:30

Khoa Xây dựng Công trình thuỷ (Khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện) tiền thân là một ngành của Khoa Xây dựng, trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng, được thành lập từ năm 1976 với một số ít cán bộ giảng dạy và công nhân viên cùng lớp sinh viên đầu tiên 76X2. Đến năm 1996 cùng với sự lớn mạnh của Nhà trường, khoa Xây dựng được tách thành 3 khoa, trong đó ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện chính thức trở thành khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện, trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng.

- 1976           Thành lập Bộ môn Thủy lợi – Thủy điện.

- 1976           Tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

- 1995           Bắt đầu đào tạo Cao học ngành Thủy lợi.

- 1996           Thành lập khoa Xây dựng Thủy lợi – Thủy điện.

- 2001           Bắt đầu đào tạo sau đại học bậc Tiến sĩ gồm 2 ngành:

             + Phát triển nguồn nước

             + Chỉnh trị sông và bờ biển.

                      Ðào tạo bậc đại học ngành Kinh tế Xây dựng và Quản lý dự án

- 2006           Kỷ niệm 30 năm thành lập.

- 2008           Bắt đầu đào tạo bậc Đại học ngành Tin học Xây dựng.

                      Đào tạo Thạc sỹ ngành Xây dựng Công trình thủy.

- 2009           Đào tạo Thạc sỹ ngành Quản lý nguồn nước.

                         (liên kết đào tạo với Đại học Nice-Sophia, Cộng hòa Pháp).

- 2011           Kỷ niệm 35 năm xây dựng và trưởng thành.

- 2012           Đào tạo bậc Đại học 2 ngành:

+ Kỹ thuật tài nguyên nước

+ Kỹ thuật xây dựng- CN Tin học Xây dựng

- 2015           Đào tạo bậc Đại học 2 ngành:

+ Kỹ thuật Công trình thủy

+ Kỹ thuật xây dựng- CN Tin học Xây dựng

   - 2016           Kỷ niệm 40 năm xây dựng và trưởng thành.

- 2018           Đào tạo bậc Đại học gồm 2 ngành:

+ Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy

+ Kỹ thuật xây dựng- CN Tin học Xây dựng

- 2020           Đổi tên khoa thành Khoa Xây dựng Công trình thủy

- 2022          Bắt đầu tuyển sinh và đào tạo ngành Kỹ Thuật xây dựng, Chuyên ngành: Kỹ Thuật và Quản lý xây dựng đô thị thông minh


CÁC THÔNG TIN KHÁC