DHBK

Phòng thí nghiệm thủy lực

12/02/2019 04:14

Phòng thí nghiệm thủy lực trong những năm qua đã được đầu tư và xây dựng mới, được trang bị nhiều thiết bị thí nghiệm hiện đại, đáp ứng các yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học ngày càng tăng của cán bộ, sinh viên trong khoa và trong trường. Trong số đó có các thiết bị thí nghiệm hiện đại của GUNT, GTCO CalComp (Cộng hòa LB Đức).

Phòng thí nghiệm thủy lực không những là môi trường học tập, thực hành thí nghiệm, và nghiên cứu khoa học của cán bộ, sinh viên khoa Xây dựng Công Trình Thủy mà còn phục vụ thí nghiệm cho sinh viên các khoa Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Khoa Xây dựng Cầu đường, Khoa Môi trường. Ngoài ra, Phòng thí nghiệm thủy lực còn tiếp nhận các học viên cao học, nghiên cứu sinh thực hiện các công trình nghiên cứu của mình, làm luận văn tốt nghiệp Đại học, Thạc sỹ.

1. Thí nghiệm Kênh vận chuyển bùn cát

Chức năng: Thí nghiệm thủy lực các công trình về đập tràn, cống (cửa van phẳng, van cung), kênh dẫn, kênh vận chuyển bùn cát,v.v…

Nhiệm vụ: Thí nghiệm thủy lực công trình cho các lớp Kỹ thuật Tài nguyên nước và ngành Kỹ thuật Xây dựng (THXD), Nghiên cứu khoa học.

Hệ thống nghiên cứu thí nghiệm Kênh vận chuyển bùn cát

2. Thí nghiệm áp suất thủy Tĩnh

Chức năng: Thí nghiệm áp suất thủy tỉnh, để xác định áp suất dư và áp suất chân không

Nhiệm vụ: Thí nghiệm thủy lực công trình cho các lớp chuyên ngành, Kỹ thuật Tài nguyên nước và ngành Kỹ thuật Xây dựng (THXD), Xây dựng công nghiệp và dâng dụng, Xây dựng Cầu Đường,  Nghiên cứu khoa học.

Thí nghiệm Áp suất thủy tĩnh

3. Thí nghiệm mô hình Mưa rào – dòng chảy

Chức năng: Thí nghiệm mô hình nhằm xác định lưu lượng từ mô hình mưa.

Nhiệm vụ: Hướng dẫn sinh viên thực tập thủy văn cho các lớp chuyên ngành, Kỹ thuật Tài nguyên nước và ngành Kỹ thuật Xây dựng (THXD) và Nghiên cứu khoa học.

 


Hệ thống nghiên cứu thí nghiệm mô hình Mưa  – Dòng chảy (thủy văn HM145)

4. Thí nghiệm Kênh vận chuyển

Chức năng: Thí nghiệm thủy lực các công trình về đập tràn, cống, Trụ Cầu, kênh dẫn v.v…

Nhiệm vụ: Thí nghiệm thủy lực công trình cho các lớp Kỹ thuật Tài nguyên nước và ngành Kỹ thuật Xây dựng (THXD), Nghiên cứu khoa học.

 


Thiết bị thí nghiệm kênh vận chuyển bùn cát S8 MKII

5. Thí nghiệm tổn thất thủy lực đường ống (Cấp, thoát nước)

Chức năng: Thí nghiệm thủy lực tổn thất đường ống, bao gồm tổn thất dọc đường (các loại ống đồng, thép và ống nhựa), tổn thất cục bộ (tổn thất co hẹp, mở rộng, uốn cong v.v…)

Nhiệm vụ: Thí nghiệm thủy lực cơ sở cho các lớp Kỹ thuật Tài nguyên nước và ngành Kỹ thuật Xây dựng (THXD), Xây dựng Cầu Đường, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Nghiên cứu khoa học.


Thiết bị thí nghiệm thủy lực HM112


Hiển thị kết quả thí nghiệm trên máy tính

Menu chọn đối tượng thí nghiệm

6. Phần mềm SWMM tính toán thủy lực đường ống

Hiển thị thiết lập Các loại đường ống tính toán (tổn thất dọc đường và cục bộ)

Hiển thị cao trình đường mực nước dọc đường ống

Bảng trích xuất kết quả tính toán các loại tổn thất đường ống

Phụ trách phòng thí nghiệm Thủy lực:

1

TS. Lê Hùng

Cán bộ quản lý

Tel: 0905077765

2

ThS. Nguyễn Quang Bình

Cán bộ quản lý

Tel: 0902923326


CÁC THÔNG TIN KHÁC