DHBK

Danh mục các đề tài - dự án những năm gần đây

28/04/2020 09:24

TT

TÊN TÁC GIẢ

TÊN ĐỀ TÀI

ĐỀ TÀI CẤP

NĂM

GHI CHÚ

1

Nguyễn Chí Công

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu mưa cực hạn phục vụ giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung và Tây Nguyên, B2016-ĐN02-02

ĐHĐN

2018

 

Nghiên cứu xây dựng bản đồ rủi ro sạt lở đất cho các tỉnh duyên hải Miền Trung

Cấp cơ sở

2019

 

2

 

 

 

 

 

Võ Ngọc Dương

Lý lịch khoa học

 

 

Đánh giá diễn biến đường bờ biển vịnh Đà Nẵng bằng công nghệ ảnh viễn thám,T2018-02-27

Cấp cơ sở

2018

 

Nghiên cứu tác động của biến đổi khí hậu đến ngập lụt ở vùng hạ du lưu vực sông Vu Gia – Thu Bồn, Việt Nam. Mã số: B2016-DNA-26-TT

Cấp Bộ

2019

 

Nghiên Cứu Hiệu Quả Giảm Sóng Của Giải Pháp Đê Ngầm Trong Công Tác Bảo Vệ Bờ Biển Và Xây Dựng Công Trình,Mã số: T2019-02-17

Cấp cơ sở

2019

 

3

Vũ Huy Công

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhà máy thủy điện và sự thay đổi diện tích thảm phủ đến chế độ dòng chảy tại lưu vực sông kôn – Bình Định. Chủ nhiệm: Vũ Huy Công. Mã số: B2017-ĐN02-20.

Cấp ĐHĐN

2020

 

4

Đoàn Viết Long

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu lựa chọn mô hình phù hợp cho bài toán vỡ đập hồ chứa nước Định Bình. Mã số: T2017-02-88

Cấp cơ sở

2017

 

5

Tô Thúy Nga

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình cầu, đường giao thông đến tình hình ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Mã số: 12_2016.

Cấp Thành phố

2018

 

Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện Đak Mi 4a. Mã số: 10_2017.

khác

2018

 

Mô phỏng ngập lụt Quy hoạch khu đô thị ven sông Vĩnh Điện - Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam. Mã số: 75/2017/HĐTV.

khác

2018

 

Tính toán thủy lực thủy văn sông Cu Đê - Khu vực Ghềnh Nam Ô,Số: CP5A/2017/HD-TTGDN

khác

2018

 

6

Lê Hùng

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu dự báo xu thuế biến đổi chất lượng nước cho hệ thống sông Thành phố Đà Nẵng dưới tác động của hoạt động phát triển KTXH. Mã số: B2017, DNA-10.

khác

2018

thành viên

Lập phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du hồ chứa thủy điện Đak Mi 4a. Mã số: HĐKT/CT-2017.

khác

2018

 

7

Lê Văn Thảo

Lý lịch khoa học

Đánh giá khả năng xói hạt mịn của những loại đất đắp đập dựa vào những tiêu chuẩn cỡ hạt và chỉ số kháng xói. Mã số: T2018-02-26.

Cấp cơ sở

2018

 

Nghiên cứu những ảnh hưởng của kích thước mẫu và hướng dòng chảy đến khả năng xói hạt mịn

Cấp cơ sở

2019

 

8

Phạm Lý Triều

Lý lịch khoa học

Nghiên Cứu Những Ảnh Hưởng Của Kích Thước Mẫu Và Hướng Dòng Chảy Đến Khả Năng Xói Hạt Mịn

Cấp cơ sở

2019

 

9

Nguyễn Văn Hướng

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu chế tạo thiết bị thí nghiệm xác định khả năng nứt bề mặt của bê tông ở độ tuổi sớm.Mã số: B2017-ĐN02-26.

Cấp Bộ

2019

 

10

Nguyễn Thanh Hải

Lý lịch khoa học

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo dây chuyền sản xuất khép kín sản phẩm từ nhựa.Mã số: T2018-02-28

Cấp cơ sở

2018

thành viên

Study on material properties of deformation material by discrete element method - Application: Large deformation material.Mã số: T2017-02-91.

Cấp cơ sở

2018

 

11

Nguyễn Công Luyến

Lý lịch khoa học

Thí nghiệm và xây dựng mô hình dự đoán sự phát triển vết nứt và đánh giá khả năng chịu lực của kết cấu bê tông cốt thép bị ăn mòn . Mã số: T2018-02-48.

Cấp cơ sở

2018