DHBK

Ngành kỹ thuật xây dựng công trình thủy CLC

10/04/2019 11:00

Chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo được thiết kế theo định hướng kiểm định chất lượng đào tạo quốc tế ABET và yêu cầu doanh nghiệp. Thời gian đào tạo 4 năm với 120 tín chỉ. Trong đó, chú trọng đào tạo tiếng Anh; tăng cường thực hành, thực tập tại doanh nghiệp; học theo dự án; trang bị nhiều kỹ năng mềm. Hướng người học sớm tiếp cận với doanh nghiệp và tư duy khởi nghiệp.

Chuẩn đầu ra ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy CLC

1. Áp dụng các kiến thức toán học, khoa học, kỹ thuật và công nghệ theo yêu cầu cụ thể thuộc lĩnh vực xây dựng;
2. Nhận dạng, phân tích vấn đề để đề xuất giải pháp kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng công trình thủy và quản lý nguồn nước;
3. Sử dụng các phương pháp, kỹ năng và các công cụ kỹ thuật phù hợp cần thiết cho thực hành kỹ thuật;
4. Lập kế hoạch và thực hiện các thí nghiệm, phân tích và diễn giải dữ liệu;
5. Thể hiện tư duy phản biện và sáng tạo để giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn; 
6. Lĩnh hội và áp dụng kiến thức mới, sử dụng chiến lược học tập phù hợp;
7. Thể hiện trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp; 
8. Tổ chức, triển khai hoạt động hiệu quả trong các nhóm đa ngành thuộc lĩnh vực xây dựng;
9. Chọn lựa chiến lược giao tiếp hiệu quả trong các ngữ cảnh khác nhau;
10. Hình thành ý tưởng, thiết kế, thi công các dự án xây dựng công trình thủy phù hợp với bối cảnh doanh nghiệp, xã hội và môi trường.
11. Đánh giá tác động của giải pháp kỹ thuật đến kinh tế xã hội, môi trường và phòng chống thiên tai trong bối cảnh hội nhập, biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Học song song hai văn bằng

Với chương trình đào tạo tín chỉ được thiết kế linh hoạt, sinh viên có thể học cùng lúc hai văn bằng thuộc hai lĩnh vực xây dựng khác nhau. Do đó, tùy thuộc vào nhu cầu và năng lực của từng sinh viên, khi tốt nghiệp, ngoài được cấp bằng Kỹ sư Kỹ thuật Công trình Thủy CLC, sinh viên còn có thể được cấp thêm bằng Kỹ sư kỹ thuật công trình xây dựng, hoặc Kỹ sư kỹ thuật công trình giao thông, hoặc Kỹ sư kinh tế quản lý dự án.

Vị trí việc làm sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, có thể tham gia vào các vị trí:
- Các Sở, Ban ngành thuộc ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Các Ban quản lý dự án xây dựng;
- Các tổng công ty hoặc công ty xây dựng;
- Giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng trong lĩnh vực xây dựng;
- Thành lập doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng.