DHBK

Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng công trình thủy

03/05/2020 00:11

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ THEO HƯỚNG ỨNG DỤNG VÀ NGHIÊN CỨU
NGÀNH: KỸ THUẬT XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THỦY

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình thủy (KTXDCTT) là chương trình đào tạo Sau đại học uy tín và lâu đời nhất thuộc khối ngành Xây dựng, trường Đại học Bách khoa-Đại học Đà Nẵng. Với bề dày đào tạo trên 25 năm (từ năm 1995 đến năm 2020), chương trình đã đào tạọ gần 400 cán bộ kỹ thuật trình độ thạc sĩ, cung cấp nguồn nhân lực trình độ cao cho khu vực Miền trung và Tây nguyên nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp hiện nay như: (i) quy hoạch và quản lý nguồn nước lưu vực sông, (ii) vận hành tối ưu hệ thống công trình trên lưu vực sông, (iii) dự báo và cảnh báo các rủi ro thiên tai như lũ lụt; hạn hán; sạt lỡ đất, (iv) bảo vệ bờ sông và bờ biển chống xâm thực, (v) các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

Chương trình đào tạo hiện nay được thiết kế theo hướng ứng dụng và hướng nghiên cứu, trong đó cấu tạo và nội dung chương trình được thiết kế theo chuẩn kiểm định quốc tế ABET với thời gian đào tạo là 1,5 năm.


DANH SÁCH HỌC VIÊN, TÊN LUẬN VĂN VÀ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
TỪ KHÓA K22 (2011) ĐẾN KHÓA K37 (2018)

STT

HỌ TÊN HV

TÊN LUẬN VĂN

Khóa

HD KHOA HỌC

1

Nguyễn Tuấn Anh

Nghiên cứu đề xuất giải pháp cấp nước biển phục vụ cho nuôi trồng thủy sản tỉnh Quảng Nam.

K37

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

2

Trương Văn Châu

Phân tích chế độ thủy động lực học khu vực biển Bình Định phục vụ công tác nuôi trồng thủy sản.

K37

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

3

Nguyễn Thị Hải

Nghiên cứu mô phỏng lũ cho lưu vực sông Trà Khúc khi xét đến vận hành hệ thống hồ chứa.

K37

TS. Lê Hùng

4

Dương Ngọc Hùng

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Đăk Pokei.

K37

PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng

5

Đoàn Đức Lộc

Tính phân phối dòng chảy năm của trạm thuỷ văn Sơn Giang khi có biến đổi khí hậu.

K37

TS. Tô Thuý Nga

6

Đặng Thị Nga

Nghiên cứu giải pháp cảnh báo sớm ngập lũ tại các ngầm tràn tỉnh Quảng Nam.

K37

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

7

Nguyễn Trung Quân

Mô phỏng chế độ thủy động lực học và sự thay đổi hình thái khu vực cửa sông Gành Hào, Cà Mau

K37

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

8

Nguyễn Lê Thuận

Nghiên cứu giải pháp chống sạt lở mái thượng lưu nhà máy thuỷ điện Đăk Pring.

K37

PGS.TS. Nguyễn Văn Hướng

9

Phạm Lý Triều

Xây dựng công cụ tính toán dòng chảy lũ phục cụ công tác dự báo, cảnh báo.

K37

PGS.TS. Võ Ngọc Dương

10

Võ Quốc Hùng

Nghiên cứu giảm ngập và tiêu thoát nước cho đô thị phía Nam thành phố Quảng Ngãi.

K35

TS. Hoàng Ngọc Tuấn,GS.TS Nguyễn Thế Hùng

11

Đặng Xuân Thái

Đánh giá khả năng tháo lũ công trình tràn hồ chứa nước cây Khế, Huyện Đức Phổ trong điều kiện biến đối khí hậu.

K35

TS. Lê Hùng

12

Đinh Văn Điết

Sử dụng dữ liệu mưa vệ tinh dự báo dòng chảy lũ cho  trạm An Chỉ trên sông Vệ.

K35

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

13

Trần Văn Hải

Đánh giá khả năng tháo lũ công trình tràn hồ chứa nước Liệt Sơn, Huyện Đức Phổ trong điều kiện biến đối khí hậu.

K35

TS. Tô Thúy Nga

14

Hồ Hải Khôi Anh

Đánh giá ngập lụt vùng hạ du sông Trà Khúc tỉnh Quảng Ngãi theo quy trình vận hành liên hồ.

K35

TS. Võ Ngọc Dương

15

Phạm Đình Hùng

Xây dựng bản đồ cấp độ rủi ro do sạt lở đất cho tỉnh Quảng Ngãi.

K35

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

16

Trương Ngọc Trung

Đánh giá ngập lụt hạ du hồ chứa nước Liệt Sơn trong tình huống khẩn cấp và vỡ đập.

K35

TS. Lê Hùng

17

Nguyễn Hữu Tiến

Nghiên cứu ảnh hưởng ngập lụt cho vùng hạ lưu khi xây dựng khu đô thị Nam sông Vệ.

K35

TS. Tô Thúy Nga

18

Huỳnh Quang Tào

Đánh giá ngập lụt hạ lưu sông Trà Câu có xét đến biến đổi khí hậu.

K35

TS. Đoàn Thụy Kim Phương,GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

19

Trần Đỉnh Chương

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy năm hệ thống sông Vệ tỉnh Quảng Ngãi

K35

TS. Nguyễn Thanh Hải,TS. Võ Ngọc Dương

20

Ao Văn Thơm

Mô phỏng thủy lực xác định mực nước thượng lưu đập Đồng Mít, tỉnh Bình Định.

K35

TS. Lê Hùng

21

Nguyễn Tấn Tài

Sử dụng dữ liệu mưa vệ tinh dự báo dòng chảy lũ cho trạm Đồng Tâm trên sông Gianh.

K35

PGS.TS. Nguyễn Chí Công

22

Lê Viết Bình

Đánh giá ảnh hưởng của việc thay đổi thảm phủ đến dòng chảy lưu vực sông Vệ, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Võ Ngọc Dương,TS. Nguyễn Thanh Hải

23

Nguyễn Phú Trưởng

Mô phỏng dòng chảy lũ đến hồ chứa Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Đoàn Thụy Kim Phương,GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

24

Nguyễn Ngọc Quang

Đánh giá tác động của hệ thống đập ngăn mặn đến ngập lụt hạ du sông Trà Bồng.

K35

TS. Tô Thúy Nga

25

Lê Quang Nhựt

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sửa chữa hồ chứa nước Tuyền Tung, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Nguyễn Văn Hướng

26

Phạm Hoàng Vân

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa chữa đập đất hồ chứa nước Đập Làng, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Vũ Huy Công

27

Nguyễn Hải Long

Ứng dụng mô hình toán kiểm tra ổn định đập đất hồ chứa Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Lê Văn Thảo

28

Trịnh Quốc Việt

Ứng dựng mô hình toán mô phỏng dòng chảy lũ qua tràn xả lũ hồ chứa Nước Trong, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Hoàng Ngọc Tuấn,GS.TS Nguyễn Thế Hùng

29

Trần Quốc Bảo

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động nạo vét bùn cát đến dòng chảy sông Cu Đê, Đà Nẵng.

K35

TS. Vũ Huy Công

30

Nguyễn Thanh Hùng

Nghiên cứu giải pháp công trình nâng cao dung tích hữu ích hồ chứa Hóc Xoài, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Lê Văn Thảo

31

Nguyễn Thành Ngân

Đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án sửa chữa đập đất hồ chứa nước An Phong, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Nguyễn Thanh Hải,TS. Nguyễn Văn Hướng

32

Hường Quang Vĩ

Nghiên cứu sử dụng cọc đất xi măng gia cố nền đất yếu cho công trình đập Đức Lợi, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Vũ Huy Công

33

Lê Văn Hậu

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nâng cao ổn định đập đất hồ chứa nước Diên Trường, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Lê Văn Thảo

34

Phan Minh Hoành

Nghiên cứu tính hợp lý của các giải pháp chống thấm cho công trình cống sông Rớ, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

TS. Nguyễn Văn Hướng

35

Nguyễn Tấn Khanh

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác đối với hồ chứa nước Liệt Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

K35

PGS. Lê Thị Kim Oanh

36

Nguyễn Thanh Bình

Nghiên cứu đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thạch Hãn đoạn qua xã Hải Lệ, tỉnh Quảng Trị

K34

TS. Nguyễn Văn Hướng

37

Trần Mạnh Chung

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sửa chữa đập đất hồ chứa Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình

K34

TS. Nguyễn Văn Hướng

38

Lê Hồng Hải

Mô phỏng ngập lụt hạ du sông Long Đại khi xét đến điều tiết lũ hồ chứa nước Rào Đá, tỉnh Quảng Bình.

K34

TS. Lê Hùng

39

Phạm Hồng Lợi

Nghiên cứu giải pháp đảm bảo an toàn cho công trình đập Tràn tháo lũ Nam Thạch Hãn, tỉnh Quảng Trị.

K34

TS. Hoàng Ngọc Tuấn

40

Hồ Trường Sơn

Mô phỏng ngập lụt hạ lưu sông Bến Hải, tỉnh Quảng Trị.

K34

TS. Võ Ngọc Dương,TS. Vũ Huy Công

41

Trần Hồng Quảng

Ứng dụng mô hình thủy văn mô phỏng dòng chảy lũ về hồ thủy lợi Phú Vinh, tỉnh Quảng Bình

K34

TS. Tô Thúy Nga

42

Nguyễn Viết Sỹ 

Đánh giá tài nguyên nước lưu vực sông Vực Roòn trong điều kiện biến đổi khí hậu.

K34

TS. Lê Hùng

43

Phan Văn Trí

Nghiên cứu giải pháp nâng cao dung tích hữu ích hồ chứa nước Vực Tròn, tỉnh Quảng Bình.

K34

TS. Nguyễn Thanh Hải

44

Nguyễn Hữu Tuyến

Tính toán thủy lực mô phỏng hiện tượng nước dềnh vùng lòng hồ thủy điện A-Lưới.

K34

TS. Tô Thúy Nga

45

Trần Hoàng Việt

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy về hồ thủy điện Rào Quán, Tỉnh Quảng Trị.

K34

TS. Nguyễn Thanh Hải,TS. Nguyễn Chí Công

46

Lê Thị Thu Hà

Phân tích hiệu quả tài chính của nhà máy thủy điện Định Bình trong giai đoạn vận hành.

K34

TS. Nguyễn Chí Công

47

Nguyễn Đức Chánh

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu tới dòng chảy hệ thống sông Kon - Hà Thanh, Bình Định.

K34

TS. Võ Ngọc Dương,TS. Vũ Huy Công

48

Phạm Trung Hậu

Nghiên cứu ảnh hưởng của công trình cầu Canh Vinh  đến xói lở khu vực hạ lưu cầu.

K34

TS. Vũ Huy Công

49

Lê Văn Minh

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy sông La Tinh, tỉnh Bình Định

K34

TS. Võ Ngọc Dương

50

Nguyễn Văn Lưu

Mô phỏng ngập lụt hạ du sông Ba khi xét đến tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng.

K33

TS. Lê Hùng

51

Dương Thị Bích Hường

Ứng dụng mô hình thủy văn IFAS mô phỏng dòng chảy lũ cho hồ Định Bình

K33

TS. Nguyễn Chí Công

52

Nguyễn Ngọc Thanh

Ứng dụng mô hình thủy văn mô phỏng dòng chảy năm hồ chứa nước Định Bình

K33

TS. Tô Thúy Nga

53

Ngô Vĩnh Khánh

So sánh các phương pháp nội suy mưa cho khu vực tỉnh Bình Định

K33

TS. Võ Ngọc Dương

54

Lê Thanh Liêm

Mô phỏng ngập lụt vùng hạ du sông Kôn – Hà Thanh khi xét đến điều tiết hồ chứa Định Bình

K33

TS. Lê Hùng

55

Lê Văn Hóa

Ứng dụng mô hình thủy văn mô phỏng dòng chảy lũ về hồ chứa thủy điện sông Hinh

K33

TS. Lê Hùng

56

Nguyễn Đức Thành

Tính toán cân bằng nước hồ chứa Hội Sơn phục vụ sản xuất nông nghiệp trong bối cảnh BĐKH

K33

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

57

Huỳnh Quốc Hoàng Anh

Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Thuận Ninh, Bình Định trong tình huống vỡ đập.

K33

TS. Võ Ngọc Dương

58

Lê Văn Trực

Ứng dụng mô hình thủy văn mô phòng dòng chảy lũ đến hồ chứa nước Định Bình.

K33

TS. Tô Thúy Nga

59

Trần Thanh Nghĩa

Ứng dụng mô hình thủy văn mô phòng dòng chảy lũ trên lưu vực hồ Ka Nak.

K33

TS. Tô Thúy Nga

60

Võ Trung Dũng

Ứng dụng ảnh vệ tinh đánh giá diễn biến đường bờ biển, tỉnh Bình Định

K33

TS. Nguyễn Chí Công

61

Bùi Anh Kiệt

Xây dựng bản đồ ngập lụt lưu vực sông Lại Giang, tỉnh Bình Định

K33

TS. Võ Ngọc Dương

62

Nguyễn Thanh Lâm

Nghiên cứu tình trạng xói lở hạ lưu đập dâng và giải pháp khắc phục- Áp dụng cho công trình đập dâng Cây Gai, tỉnh Bình Định

K33

TS. Vũ Huy Công

63

Trần Đặng Hoàng Tuấn

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của công trình đập dâng- Áp dụng cho đập dâng Bồng Sơn, tỉnh Bình Định

K33

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

64

Trần Hữu Sáng

Ứng dụng mô hình toán mô phỏng dòng chảy qua máng tràn ngang hồ chứa nước Quang Hiển, tỉnh Bình Định

K33

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

65

Dương Minh Quang

Nghiên cứu sự phân bố nhiệt độ trong bê tông khối lớn do nhiệt Hydrat- Áp dụng cho công trình Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận.”

K33

TS. Nguyễn Văn Hướng

66

Nguyễn Văn Chín

Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vật liệu cho bê tông tự đầm công trình thủy - Áp dụng cho công trình Tân Mỹ, tỉnh Ninh Thuận.

K33

TS. Nguyễn Văn Hướng

67

Nguyễn Văn Bảo

Nghiên cứu giải pháp xây dựng kè bảo vệ bờ sông Lại Giang đoạn Khánh Trạch, tỉnh Bình Định.

K33

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

68

Nguyễn Thành Hưng

Nghiên cứu tính toán ứng xử của đập đất do tải trọng động đất– Áp dụng cho đập đất của thủy điện Thượng Kon Tum

K33

TS. Nguyễn Văn Hướng

69

Nguyễn Dư

Nghiên cứu thấm không gian qua đập đất của công trình Thượng Kon Tum.

K33

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

70

Võ Văn Tiến

Ứng dụng phương pháp phân tích chi phí lợi ích đánh giá hiệu quả kinh tế và môi trường của công trình thủy điện An Khê – Ka Nak

K33

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

71

Lê Xuân Vũ

Nghiên cứu giải pháp xử lý thấm qua đập đất – Áp dụng cho công trình hồ chứa nước Hội Khánh, tỉnh Bình Định.

K33

TS. Vũ Huy Công

72

Võ Xuân Phong

Đánh giá hiệu quả kinh tế dự án thủy điện Thượng Kon Tum”

K33

PGS.TS. Lê Thị Kim Oanh

73

Phạm Minh Quốc

Nghiên cứu giải pháp nâng cao ổn định cho mái dốc chính diện nhà máy thủy điện A Lưới

K33

TS. Vũ Huy Công

74

Võ Anh Tùng

Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị và khả năng khai thác quỹ đất ven sông Vệ đoạn từ Hành Tín Tây đến Cửa Lở, tỉnh Quảng Ngãi.

K33

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

75

Nguyễn Như Bính

Tính toán cân bằng nước hồ Phú Ninh trong điều kiện biến đổi khí hậu

K32

TS Lê Hùng

76

Võ Hoàng Hiệp

Đánh giá tác động của hồ Đồng Mít và ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy sông Lại Giang

K32

TS Võ Ngọc Dương

77

Lê Trung Hiếu

Đề xuất giải pháp gia cố hạ lưu cầu LRB06, tuyến cao tốc Đà Nẵng-Quảng Ngãi

K32

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

78

Huỳnh Tấn Hoàng

Ứng dụng mô hình IFAS dự báo lũ cho hồ Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam

K32

TS Nguyễn Chí Công

79

Lê Đình Lễ

Mô phỏng ngập lụt hạ du lưu vực sông Thác Ma, tỉnh Quảng Trị

K32

TS Lê Hùng

80

Nguyễn Thành Phát

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy hồ Khe Tân, tỉnh Quảng Nam

K32

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

81

Nguyễn Văn Phúc

Mô phỏng dòng chảy trạm thủy văn Nông Sơn khi xét đến biến đổi khí hậu và vận hành hồ chứa thủy điện Sông Tranh 2

K32

TS Tô Thúy Nga

82

Nguyễn Quang Bình

Đánh giá phần mềm thủy lực ba chiều để mô phỏng dòng chảy xung quanh công trình kè trên sông Waal, Hà Lan

K31

PGS. TS. Nguyễn Thống

83

Lê Văn Khoa

Nghiên cứu ảnh hưởng của đặc trưng sóng và dòng chảy đến dòng Rip khu vực bãi biển Mỹ Khê, thành phố Đà Nẵng

K31

PGS. TS. Nguyễn Thị Bảy

84

Lâm Quốc Hùng

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả về điện năng của Thủy điện Đakđrinh - Quảng Ngãi

K31

TS. Tô Thúy Nga

85

Nguyễn Duy Xuyên

Đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ bờ sông Thu Bồn đoạn qua thôn Quảng Đại 1, Đại Lộc, Quảng Nam

K31

TS. Nguyễn Văn Hướng

86

Thái Quốc Phong

Đánh giá tài nguyên nước sông Cu Đê-Thành phố Đà Nẵng, phục vụ quy hoạch cấp nước sinh hoạt.

K31

TS. Lê Hùng

87

Lê Văn Quế

So sánh lựa chọn mô hình thích hợp để mô phỏng chế độ thủy văn lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn

K31

TS. Võ Ngọc Dương

88

Huỳnh Ngọc Hợi

Tính phân phối dòng chảy năm của trạm thủy văn Thành Mỹ khi hồ chứa Đắk Mi 4 vận hành có kể đến biến đổi khí hậu

K31

TS. Tô Thúy Nga

89

Đỗ Thị Phương Linh

Xây dựng Atlat mưa cực hạn cho tỉnh Thừa Thiên Huế dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian

K31

TS. Nguyễn Chí Công

90

Đặng Khoa Đãm

Nghiên cứu giải pháp xử lý nền đất yếu cho công trình kè bảo vệ bờ sông Ba tại khu vực phường Phú Đông, TP Tuy Hòa.

K31

TS. Nguyễn Văn Hướng

91

Phùng Hồng Long

Ứng dụng mô hình thủy văn dự báo dòng chảy mùa cạn với thời đoạn 10 ngày phục vụ vận hành một số hồ chứa thượng nguồn sông Vu Gia-Thu Bồn.

K31

TS. Lê Hùng

92

Lê Tự Khánh

Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý đê chắn sóng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa, Quảng Nam

K31

TS. Nguyễn Văn Hướng

93

Nguyễn Tuấn Kiệt

Đánh giá ngập lụt dọc sông Trà Khúc - Đoạn từ Đập Thạch Nham đến Cửa Đại.

K31

TS. Tô Thúy Nga

94

Võ Đoàn

Xây dựng Atlat mưa cực hạn cho tỉnh Quảng Ngãi dựa trên phân tích tần suất mưa vùng và suy luận Bayesian.

K31

TS. Nguyễn Chí Công

95

Huỳnh Tự Hiếu

Xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước Định Bình, tỉnh Bình Định trong tình huống xả lũ khẩn cấp.

K31

TS. Võ Ngọc Dương

96

Nguyễn Thanh Nhã

Ứng dụng mô hình toán mô phỏng dòng chảy qua công trình tràn xả lũ hồ chứa nước Nặm Cắt – Tỉnh Bắc Kạn.

K31

GS. TS Nguyễn Thế Hùng

97

Hồ Nguyễn Quốc Dũng

Đánh giá ảnh hưởng của các công trình giao thông đến ngập lụt thành phố Đà Nẵng

K31

TS. Lê Hùng

98

Võ Văn Tiến

Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị Sông Vệ đoạn qua xã Đức Nhuận, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

K31

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

99

Nguyễn Văn Linh

Ảnh hưởng dòng thấm đến ổn định nền đường quốc lộ 24, đoạn KonTum-Quảng Ngãi

K29

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

100

Lê Thị Minh Vỹ

Nghiên cứu xây dựng bản đồ mưa cực hạn cho tỉnh Gia Lai dựa trên chỉ số mưa vùng

K29

TS. Nguyễn Chí Công

101

Bùi Đình Văn

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến dòng chảy tại trạm Nông Sơn và Thành Mỹ

K29

TS. Tô Thúy Nga

102

Đinh Vũ Vinh

Nghiên cứu kiểm tra tuyến áp lực của nhà máy thủy điện Buôn Kuốp

K29

TS. Nguyễn Văn Hướng

103

Nguyễn Đức Huy

Nghiên cứu khả năng tháo lũ hồ chứa thủy lợi Ayun Hạ khi cập nhật dòng chảy lũ

K29

TS. Lê Hùng

104

Hoàng Văn Thuận

Nghiên cứu yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến nhu cầu nước của các loại cây trồng chủ lực trên địa bàn tỉnh KonTum có xét đến biến đổi khí hậu

K29

TS. Nguyễn Chí Công

105

Nguyễn Hữu Duy

Đánh giá ổn định đoạn sông ĐăkBla qua thành phố KonTum và biện pháp chỉnh trị

K29

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

106

Nguyễn Thị Thương

Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến cân bằng nước hồ thủy lợi ĐăkUy, tỉnh KonTum

K29

TS. Tô Thúy Nga

107

Bùi Thị Thu Vĩ

Phân tích rủi ro hiệu quả tài chính trong quá trình vận hành nhà máy thủy điện Kroong Hnăng dựa trên mô phỏng Monte Carlo

K29

TS. Phạm Anh Đức

108

Đặng Trần Huân

Nghiên cứu tính toán hệ thống cấp nước cho thành phố KonTum theo quy hoạch định hướng đến năm 2030

K29

TS. Nguyễn Văn Hướng

109

Vũ Ngọc Anh

Đánh giá điện năng khi cập nhật dòng chảy đến hồ Sông Hinh, tỉnh Phú Yên

K29

TS. Lê Hùng

110

Đinh Văn Ân

Đánh giá dòng chảy lũ vùng hạ lưu đập thủy điện Krông Hnăng khi xét đến biến đổi khí hậu và vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba

K29

TS. Tô Thúy Nga

111

Bùi Phước Nguyện

Nghiên cứu tính toán hệ thống thoát nước cho thành phố KonTum theo quy hoạch định hướng đến năm 2030

K29

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

112

Nguyễn Đức Toàn

Thiết lập mô hình tính toán diễn biến hình thái luồng nạo vét cửa Lở, tỉnh Quảng Nam

K29

TS. Nguyễn Văn Hướng

113

Nguyễn Nhật Dương

Nghiên cứu ảnh hưởng mực nước biển dâng đến xâm nhập mặn hạ lưu sông Vu Gia-Thu Bồn

K29

TS. Lê Hùng

114

Lê Quang Chính

Nghiên cứu phương án tính toán mạng cấp nước cho thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam theo quy hoạch định hướng đến năm 2030

K27

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

115

Võ Ngọc Ân

Phân tích ổn định đập đất Bàu Vàng, tỉnh Quảng Nam bằng phương pháp Monte Carlo

K27

TS. Nguyễn Văn Hướng

116

Nguyễn Vĩnh Long

Nghiên cứu phân tích tần suất mưa vùng và xây dựng bản đồ mưa cho tỉnh Quảng Nam

K27

TS. Nguyễn Chí Công

117

Đinh Đức Hồng

Nghiên cứu xây dựng bản đồ ngập lụt và đề xuất các giải pháp cho khu vực vùng Đông-huyện Quế Sơn

K27

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

118

Cao Đình Huy

Đánh giá ngập lụt vùng hạ du sông Ba khi hệ thống công trình thủy điện ở thượng nguồn đi vào vận hành

K27

TS. Lê Hùng

119

Đỗ Thanh Lâm

Đánh giá hiện trạng các hồ chứa nước thủy lợi và giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hồ chứa nước Khe Tân, tỉnh Quảng Nam

K27

TS. Lê Thị Kim Oanh

120

Nguyễn Ngọc Khải

Dự báo lũ đến công trình thủy điện sông Tranh 2 bằng phần mềm HEC-HMS

K27

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

121

Đỗ Văn Dũng

Đánh giá hiện trạng ổn định và đề xuất các giải pháp sữa chữa đập đất hồ chứa An Long, tỉnh Quảng Nam.

K27

TS. Nguyễn Văn Hướng

122

Hồ Hoàn Kiếm

Tính toán dòng chảy lũ và đề xuất phương án vận hành hợp lý hồ chứa thủy điện A Lưới

K27

TS. Lê Hùng

123

Trần Quốc Danh

Nghiên cứu bài toán ngập lụt do vỡ đập Long Sơn 1 hồ Phú Ninh và các giải pháp ứng phó

K27

TS. Nguyễn Chí Công

124

Phạm Văn Soạn

Nghiên cứu giải pháp chống thất thoát nước sạch cho mạng lưới cấp nước quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

K27

PGS.TS Trần Cát

125

Nguyễn Văn Quốc

Nghiên cứu giải pháp kết cấu hợp lý kè Cửa Đại, thành phố Hội An

K27

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

126

Lê Trường Vũ

Nghiên cứu tính toán ổn định kết cấu đường hầm dẫn nước công trình thủy điện Đakrông1 theo công nghệ NATM

K27

TS. Châu Trường Linh

127

Trần Chí Nam

Ứng dụng mô hình số trị tính toán xói tại công trình cầu Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam

K27

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

128

Bùi Văn Hải

Đánh giá hiện trạng và giải pháp sửa chữa kênh chính Bắc hồ chứa nước Phú Ninh

K27

TS. Nguyễn Văn Hướng

129

Lê Quang Lam

Nghiên cứu biện pháp bảo vệ mố tiêu năng sau đập tràn hồ Tả Trạch bị phá hoại bởi hiện tượng khí thực

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

130

Nguyễn Văn Khiên

Nghiên cứu đánh giá hiệu quả kinh tế-xã hội dự án thủy điện Đa Dâng 2, Lâm Đồng bằng phương pháp phân tích lợi ích-chi phí

K25

TS. Lê Thị Kim Oanh

131

Lê Văn Khởi

Nghiên cứu áp dụng cọc đất-xi măng gia cố kè kết hợp đường giao thông song Kiến Giang, Quảng Bình

K25

TS. Châu Trường Linh

132

Trịnh Hưng Thái Sơn

Ứng dụng mô hình thủy lực tính toán ngập lụt hạ lưu sông Thoa, Quảng Ngãi

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

133

Đoàn Công Minh

Nghiên cứu đề xuất phương pháp tính xói cục bộ tại trụ cầu Trần Thị Lý, Đà Nẵng

K25

TS. Đặng Việt Dũng

134

Đồng Phước Đức

Đánh giá sạt lở đoạn sông Hội Phước-Túy Loan và đề xuất biện pháp chỉnh trị

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

135

Nguyễn Thanh Quang

Đánh giá sự ổn định đập đất hồ chứa nước Tả Trạch, Thừa Thiên Huế

K25

TS. Châu Trường Linh

136

Lê Văn Vinh

Nghiên cứu nâng cấp hệ thống thoát nước khu vực nội thành, thành phố Tuy Hòa

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

137

Nguyễn Thế Nam

Nghiên cứu tương tác giữa nền đường và công trình lân cận tại khu dân cư Hòa Hiệp 3, Đà Nẵng

K25

TS. Châu Trường Linh

138

Ôn Văn Huy

Nghiên cứu sự ổn định của bờ sông Thạch Hãn Quảng Trị và đề xuất biện pháp bảo vệ

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

139

Bùi Quang Triệu

Nghiên cứu xác định thành phần cấp phối và quy trình thi công khối đổ bê tông biến thái tường chống thấm trong đập bê tông đầm lăn. Áp dụng cho công trình thủy điện Đắkdrinh, Quảng Ngãi

K25

TS. Hoàng Phương Hoa

140

Lê Xuân Thắng

Mô phỏng ngập lụt vỡ đập hồ Hòa Trung, Đà Nẵng

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

141

Phạm Văn Cường

Nghiên cứu nâng cấp hồ chứa Bãi Bìm, Quảng Nam

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

142

Nguyễn Như Chương

Ứng dụng mô hình HEC-HMS tính dòng chảy lũ lưu vực sông Bùng, Nghệ An

K25

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

143

Hồ Tường Huy

Nghiên cứu chiến lược quản lý nước thải thành phố Đà Nẵng

K23

PGS.TS Trần Cát

144

Đinh Tuấn Anh

Nghiên cứu biến động lòng dẫn đoạn sông Cái qua thành phố Nha Trang, định hướng các giải pháp ổn định

K23

TS. Kiều Xuân Tuyển

145

Nguyễn Văn Hoàng

Nghiên cứu quy hoạch nguồn nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội đến năm 2030 của xã đảo Tân Hiệp (Cù Lao Chàm), Tỉnh Quảng Nam

K23

TS. Nguyễn Chí Công

146

Lâm Quang Khánh

Ứng dụng phần mềm MIKE21 mô phỏng ngập lụt trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

K23

TS. Lê Hùng

147

Phan Thanh Tâm

Nghiên cứu quá trình lan truyền chất ô nhiểm trong nước ngầm ở bãi rác xã Gào, thành phố Pleiku

K23

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

148

Trần Công Thiện

Nghiên cứu tính toán kiểm tra thấm-ổn định đập đất hồ chứa nước Khe Ngang và đề xuất giải pháp khắc phục

K23

TS. Trần Đình Quảng

149

Trần Đình Tuấn

Phân tích rủi ro trong tính toán giá thầu dự án thủy điện sông Bung 3

K23

TS. Lê Thị Kim Oanh

150

Nguyễn Hữu Hợp

Áp dụng mô hình toán dự báo lũ sông Vệ

K23

TS. Lê Hùng

151

Nguyễn Đức Hoàng

Nghiên cứu hiệu ứng va chạm tàu vào trụ cầu sông Hàn Tp Đà Nẵng

K22

TS Nguyễn Xuân Toản

152

Võ Tiến Dũng

Nghiên cứu thành phần cấp phối và biện pháp thi công tường chống thấm trong đập bê tông đầm lăn

K22

PGS. TS. Vũ Hữu Hải

153

Trương Đình Quân

Nghiên cứu công nghệ thi công bê tông cường độ cao theo phương pháp tự chèn cho các công trình thủy lợi – thủy điện

K22

TS. Hoàng Phương Hoa

154

Nguyễn Nhật Huy

Nghiên cứu hiệu quả gia cường công trình xây dựng bằng vật liệu Composite

K22

TS. Hoàng Phương Hoa

155

Phạm Quang Phương

Đánh giá độ tin cậy của tường bể hút trạm bơm Nhơn Trạch 2

K22

TS Nguyễn Đình Xân

156

Nguyễn Thanh Nguyên

Nghiên cứu ứng dụng vật liệu Composite để cải tạo, nâng cấp cầu Hòa Xuân, Tp Đà Nẵng

K22

TS. Hoàng Phương Hoa

157

Nguyễn Thị Ngọc Anh

Ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn trong tính toán ứng suất đập dâng công trình Thủy điện ĐaK-Rông 2

K22

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

158

Phạm Quốc Thành

Ứng dụng phương pháp quy hoạch động vận hành tối ưu hồ chứa thủy điện sông Tranh 2

K22

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

159

Nguyễn Minh Phụng

Nghiên cứu ứng dụng mô hình toán, tính dòng chảy kiệt Hồ chứa nước Phú Ninh - Quảng Nam

K22

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

160

Nguyễn Minh Nguyên

Ứng dụng mô hình toán, tính toán dòng chảy lũ đến hồ chứa nước Phú Ninh

K22

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

161

Hà Văn Thành

Nghiên cứu qui trình vận hành hồ chứa nước phát điện kết hợp khai thác tổng hợp nguồn nước cho hồ chứa Thác Bà, tỉnh Yên Bái

K22

PGS.TS Vũ Hữu Hải

162

Võ Hồ Quỳnh Anh

Phân tích hiệu quả kinh tế, xã hội - tài chính dự án thủy điện Đam'Bri

K22

TS. Lê Thị Kim Oanh

163

Ngô Xuân Hạnh

Nghiên cứu ứng dụng mô hình số trị hai chiều ngang để tính xói tại công trình cầu Tứ Câu

K22

GS.TS Nguyễn Thế Hùng

164

Trần Quang Thắng

Phân tích kinh tế tài chính dự án thủy điện sông Bung 6 - tỉnh Quang Nam

K22

TS. Lê Thị Kim Oanh

165

Nguyễn Phước Toàn

Áp dụng mô hình Hec-Hms tính toán dự báo lũ trên Sông Thạch Hãn

K22

GS.TS Nguyễn Thế Hùng