DHBK

Danh mục đề tài Sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2016

13/05/2020 16:07

TT

TÊN ĐỀ TÀI

SINH VIÊN/ NHÓM SV THỰC HIỆN

LỚP

GVHD

1

Sử dụng phần mềm IFAS cảnh báo lũ về hồ Định Bình theo thời gian thực

1. Phan Hữu Cho

2. Nguyễn Hương Cảnh

3. Dương Đăng Linh

4. Phạm Công Thành

11X2A

11X2B

12X2

13X2

TS. Nguyễn Chí Công

2

Lập chương trình tính khối lượng thi công & thiết bị thi công đập RCC khi tổ chức thi công dẫn dòng nhiều đợt, ứng dụng cho đập Sông Bung 4 – Quảng Nam

1. Nguyễn Đình Tâm

2. Lê Văn Thông

11X2A

ThS Ngô Văn Dũng

3

Xây dựng website tính toán kết cấu - thủy lực

Huỳnh Kiêm Dũng

11THXD

GS. TS Nguyễn Thế Hùng

4

Áp dụng phần mềm SMS tính xói trụ cầu

1. Phạm Việt Khoa

2. Võ Quang Tín

11X2A

GS. TS Nguyễn Thế Hùng

5

Xây dựng chương trình tính kết cấu cầu thang

Lê Văn Minh

11THXD

GS. TS Nguyễn Thế Hùng

6

Xây dựng Website bán sách

Hoàng Nghĩa Quyền

11 THXD

GS. TS Nguyễn Thế Hùng

7

Xây dựng chương trình tính sóng phục vụ thiết kế công trình ven bờ biển

Nguyễn Văn Minh

11THXD

TS. Nguyễn Văn Hướng

8

Đánh giá độ nhạy của các thông số trong mô hình MIKE URBAN, áp dụng tính toán cho lưu vực quận cẩm lệ - Tp Đà Nẵng

Trần Lưu Phước

12THXD

KS. Nguyễn Quang Bình

ThS. Vũ Thị Tính

9

Nghiên cứu cấu tạo và chế độ thủy lực của đập tràn phím Piano, áp dụng cho đập dâng Văn Phong, tỉnh Bình Định

Hà Xuân An

11THXD

KS. Nguyễn Quang Bình

10

Nghiên cứu giải pháp chỉnh trị sông Quảng Huế để nâng cao khả năng cấp nước cho Đà Nẵng

1. Hồ Quang Phúc

2. Nguyễn Trường Vân

3. Nguyễn Lê Hòa

4. Ngô Ngọc Hưng

11X2A

11X2A

11THXD

11X2A

TS. Tô Thúy Nga

TS. Lê Hùng

11

Nghiên cứu đánh giá chế độ dòng chảy vùng thượng lưu Vu Gia Thu Bồn khi xét đến ảnh hưởng của biến đổi khí hậu

1. Huỳnh Bá Vinh

2. Nguyễn Duy Khánh

3. Trần Quốc Sử

4. Hứa Phúc

11X2A

11X2A

11X2A

11X2A

TS. Tô Thúy Nga

TS. Lê Hùng

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của vỡ đập đến ngập lụt vùng hạ lưu Đăk Yên tỉnh Kom Tum

1. Nguyễn Tín Nghĩa

2. Lê Đức Hoàng Nam

3. Thái Huy Phong

4. Nguyễn Trường Vân

09THXD

11X2A

10THXD

11X2A

TS. Tô Thúy Nga

TS. Lê Hùng

13

Xây dựng phần mềm tối ưu hóa cắt thép trong xây dựng

Võ Duy Luân

11THXD

TS. Võ Ngọc Dương

14

Ứng dụng công nghệ BIM trong xây dựng công trình dân dụng

1. Trần Văn Thiệu 

2. Trương Văn Năm

11THXD

TS. Võ Ngọc Dương