Hội thảo tập huấn tự đánh gia chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA

17/02/2020 14:22

Ngày 12/02/2020, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo tập huấn tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA cho các chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí Động lực,  Kỹ thuật Công trình xây dựng,  Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Nhiệt, Chương trình Tiên tiến (CTTT) Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, CTTT Hệ thống nhúng tại Tầng 4, tòa nhà Smart Building.


Toàn cảnh buổi hội thảo

Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường; Lãnh đạo và chuyên viên của Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng cùng thầy/cô thuộc nhóm chuyên trách tự đánh giá chương trình đào tạo theo AUN-QA các chương trình Kỹ thuật Cơ điện tử, Kỹ thuật Cơ khí – chuyên ngành Cơ khí Động lực,  Kỹ thuật Công trình xây dựng,  Kỹ thuật Môi trường, Công nghệ Thực phẩm, Kỹ thuật Nhiệt, CTTT Kỹ thuật Điện tử Viễn thông, CTTT Hệ thống nhúng.


TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu

Phát biểu tại Hội thảo, TS. Phan Minh Đức – Phó Hiệu trưởng Nhà trường cho biết tự đánh giá là một khâu quan trọng trong kiểm định chất lượng trường đại học hay kiểm định chương trình đào tạo. Đó là quá trình cơ sở đào tạo căn cứ vào các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng để tiến hành tự xem xét, phân tích, đánh giá tình trạng chất lượng và hiệu quả các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, quản lý… của mình để từ đó có biện pháp điều chỉnh các nguồn lực, các quá trình thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đề ra và hoàn thành chức năng, nhiệm vụ của cơ sở đối với xã hội.


PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng trình bày

Được biết, nội dung buổi Hội thảo bao gồm tóm lược quy trình, kế hoạch tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA; Hướng dẫn sử dụng Master Assessment Plan (MAP); Hướng dẫn sử dụng bảng biểu, số liệu từ báo cáo tự đánh giá hàng năm; Hướng dẫn sử dụng Phiếu tự đánh giá. Đồng thời, PGS.TS Phạm Văn Tuấn – Trưởng phòng Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng, đánh giá viên của AUN-QA đã chia sẻ một số kinh nghiệm trong quá trình Thầy tham gia cùng đoàn AUN-QA.

Kết thúc buổi Hội thảo, các thành viên tham gia đã thống nhất kế hoạch triển khai tự đánh giá chương trình đào tạo từ ngày 15/02/2020 đến 15/05/2020.

Một số hình ảnh khác:

Tin, ảnh: Trung tâm Học liệu và Truyền thông, Trường Đại học Bách khoa, ĐHĐN.