Phòng thi và lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra ngày 08/05/2022

28/04/2022 11:02

Phòng KT&ĐBCLGD Trường ĐHBK thông báo có các em danh sách sinh viên đã đăng kí và lịch thi tiếng Anh chuẩn đầu ra đợt thi ngày 08/05/2022

1. Lịch thi Xem TẠI ĐÂY

2. Danh sách Sinh viên trong Phòng thi  TẠI_ĐÂY

        Nếu có vấn đề gì chưa rõ liên hệ qua số: 0905168760 ;  hoặc Email: nvkhai@dut.udn.vn