Hội thảo tập huấn AUN-QA

15/05/2020 20:21

AUN-QA 2020:

STT

Hội thảo

Lịch trình/ Địa điểm

Người tham gia

Hình ảnh

 1  Hội thảo tập huấn viết phiếu Tự đánh giá CTĐT AUN-QA

12/02/2020

Phòng S04.01 và S04.03 – Trường Đại học Bách khoa

   Download

2

Hội thảo tập huấn viết phiếu Tự đánh giá CTĐT AUN-QA

28/02/2020

Phòng S04.01 và S04.03 – Trường Đại học Bách khoa

 

Download

3  Hội thảo tập huấn viết phiếu Tự đánh giá CTĐT AUN-QA

14/05/2020

Phòng S04.01 – Trường Đại học Bách khoa

   Download

4

 Hội thảo tập huấn TĐG AUN-QA Trường ĐHBK

 28/05/2020

 Phòng S02.01 – Trường Đại học Bách khoa

   Download

5

 Tập huấn Tự đánh giá CSGDĐH theo Tiêu chuẩn AUN-QA: "Hệ thống hoá minh chứng và Thống kê dữ liệu 2016-2020"

10/07/2020

Phòng S02.01 – Trường Đại học Bách khoa

   Download

CÁC THÔNG TIN KHÁC