KIểm định CTDT AUN-QA

24/01/2018 14:35

- Ngành Công nghệ thực phẩm

- Ngành Kỹ thuật xâydựng - Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và Công nghiệp

- Ngành Kỹ thuật Cơ khí - Chuyên ngành Cơ khí động lực

- Ngành Kỹ thuật Cơ - Điện tử

- Ngành Kiến Trúc

- Ngành Kinh Tế Xây Dựng

- Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Giao Thông

- Ngành Kỹ thuật Điện tử-Viễn thông

-Ngành Kỹ thuật Điện-Điện tử

-Ngành Kỹ thuật Dầu khí

- Ngành Công nghệ thông tin

Chương trình Tiên tiên ngành Điện tử-Viễn thông (ECE)

-Chương trình Tiên tiến ngành Hệ thống nhúng (ES)

Thông tin chi tiết....